Jobs

[Voir ci-dessous pour la version en français]

Je bent een digitale crack met een passie voor hedendaagse kunst? Je weet mensen te inspireren? Je bent een planner en strategisch denker op vlak van communicatie?  
Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

De missie? Het merk van Art Brussels en Art Antwerp versterken en kunstliefhebbers aantrekken om op die manier de exposanten te ondersteunen. De identiteit en het profiel van deze beide beurzen positioneren binnen de sector van internationale kunstbeurzen.  

Wie zijn wij? Een enthousiast team dat jaarlijks Art Brussels organiseert en in december 2021 de nieuwe beurs Art Antwerp lanceert. De werkgever is Easyfairs Belgium, een internationaal middelgroot bedrijf opererend in de eventssector, met eigen venues en gespecialiseerd in het organiseren van beurzen.

______________________________________________

Ter versterking van de cluster Art Brussels & Art Antwerp, zijn we op zoek naar een ‘Head of Communication’, met andere woorden een ‘Community Builder’, met uitvalsbasis Brussel, Sint-Lambertusstr 135.

Community Builder

 Jobinhoud:

Als Community Builder ben je verantwoordelijk voor de communicatie naar bezoekers toe en het bewaken van het merk van de beurs naar de verschillende communities (exposanten, partners, pers, bezoekers) toe. Je volgt alle nieuwigheden en trends in de sector op de voet en doet proactieve voorstellen.

 • Je implementeert het 360° communicatieplan ifv exposanten- en bezoekerswerving: aantrekkelijke uitnodigingen in combinatie met de juiste databases zorgen ervoor dat de juiste bezoekers naar de beurs komen, gebruiksvriendelijke tools zetten exposanten aan om hun klanten en prospecten uit te nodigen, …. 
 • Je waakt over het communicatiebudget.
 • Je zorgt voor de dagelijkse externe communicatie (website, social media, nieuwsbrieven, persberichten, …) rond de beurzen waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je onderhoudt nauwe contacten en afspraken met mediapartners, OVR partner (online verkoopsplatform) en pers: je onderhandelt sterke deals, zorgt voor ruime zichtbaarheid in de vakbladen, zet mooie win-win samenwerking op poten, staat in voor de bestelling en opvolging van mediaruimte. Verder zorg je voor een goede coördinatie van de relatie met de persagentschappen.
 • Je staat in voor de digitale en online communicatie en werkt onder andere aan een sterke social media strategie (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, google AdWords, …) waarbij de beurzen op regelmatige basis ook op vlak van content onder de aandacht komen.
 • Je bepaalt mee de content van de verschillende communicatiedragers en bent verantwoordelijk van A tot Z voor de opvolging van de diverse communicatie-acties. Je werkt hiervoor in team met de centrale MIT-diensten (Marketing Intelligence & Technology) en zorgt ook voor een continu databeheer.
 • Je bent pro-actief en reactief bezig met het opvolgen en organiseren van onze events naar exposanten en naar bezoekers toe. Je helpt mee waar je kan vanuit een communicatie-ondersteunend standpunt.

Profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in communicatie/marketing of bachelordiploma gecompenseerd door ervaring;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in communicatie/marketing in een professionele omgeving. Ervaring in de sector en affiniteit met de community van de hedendaagse kunst is een must;
 • Je bent goed georganiseerd, gestructureerd & je bent in staat resultaatgerichte campagnes en acties te implementeren. Resultaten en KPI’s volg je nauwgezet op, alsook het vooropgestelde budget;
 • Je bent stressbestendig en je hebt een hands-on mentaliteit, je krijgt ‘things done’ en bent flexibel in de omgang met alle stakeholders en collega’s;
 • Je beschikt over een gezonde portie creativiteit en denkt “out-of-the-box”;
 • Je hebt talent om succesvolle mediacampagnes op te zetten en je houdt van pittige deadlines;
 • Je hebt een feeling voor graphic design en bent handig met website beheer, tools als InDesign en het aanleren van nieuwe digital tools;
 • Je bent helemaal thuis in de wereld van digitale en sociale media;
 • Je hebt een vlotte pen en ervaring met het schrijven van teksten;
 • Je bent een team player, samen bouwen aan een resultaat is voor jou belangrijk en je bent steeds bereid om anderen te helpen;
 • Je spreekt en schrijft vlot Engels en minstens één van de twee landstalen (Nederlands of Frans).

Wij bieden:

 • Een gepassioneerd team en veel fun
 • Een uitdagende, boeiende opportuniteit binnen een dynamisch bedrijf
 • Permanente toegang tot kennisverrijking via opleidingen en onze eigen Academy Online
 • Een cultuur van objectiviteit, positivisme en werken met een open geest
 • Flexibiliteit op basis van vertrouwen – the job must be done
 • Transparant evaluatiesysteem volgens het principe van continue feedback
 • Een gevarieerde job met een hoge mate van zelfstandigheid
 • Werkplaats in Brussel met mogelijkheid tot (gedeeltelijk) thuiswerk na een inloopperiode.

______________________________________________

Interesse? Solliciteer via deze link voor 10 augustus 2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vous êtes un.e crack du numérique, passionné.e d’art contemporain ? Vous savez comment inspirer les gens ? Vous êtes un.e planificateur.trice et un.e penseur.euse stratégique dans le domaine de la communication ? 
Alors ce poste vacant est peut-être fait pour vous !

Votre mission ? Renforcer les marques Art Brussels et Art Antwerp et attirer les amateurs d’art afin de soutenir les exposants et positionner l’identité et le profil de ces deux foires au sein du secteur des foires d’art international. 

Qui sommes-nous ? Une équipe enthousiaste qui organise chaque année Art Brussels et qui lancera la nouvelle foire Art Antwerp en décembre 2021. Easyfairs Belgium est l’employeur, au sein d’un groupe international de taille moyenne opérant dans le secteur de l’événementiel. Easyfairs dispose de ses propres halls d’exposition et est spécialisé dans l’organisation de salons professionnels.

______________________________________________

Pour renforcer le cluster Art Brussels & Art Antwerp, nous recherchons un “Head of Communication”, autrement dit un “Community Builder” basé à Bruxelles, 135 rue Saint-Lambert.

Community Builder

Contenu du travail :

En tant que Community Builder, vous êtes responsable de la communication vers les visiteurs et de l’image de marque de la foire auprès des différentes communautés (exposants, partenaires, presse, visiteurs). Vous suivez de près l’actualité et les tendances du secteur et faites des propositions proactives.

 • Vous mettez en œuvre le plan de communication 360° pour l’acquisition d’exposants et de visiteurs : des invitations attrayantes combinées aux bonnes bases de données garantissent la venue des visiteurs à la foire, des outils conviviaux encouragent les exposants à inviter leurs clients et prospects, …
 • Vous participez au suivi du budget communication.
 • Vous vous occupez au quotidien de la communication externe (site web, réseaux sociaux, newsletters, communiqués de presse…) pour les foires dont vous êtes responsable.
 • Vous entretenez de bonnes relations et faites le suivi des accords avec les partenaires médias, le partenaire OVR (plateforme de vente en ligne) et la presse : vous négociez des accords solides, assurez une large visibilité dans les revues spécialisées, mettez en place des collaborations gagnant-gagnant et êtes responsable de la commande et du suivi des espaces médias. Vous assurez également une bonne coordination de la relation avec les agences de presse.
 • Vous êtes responsable de la communication digitale et online et implémentez une stratégie solide pour les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google AdWords, …) afin que les foires soient régulièrement mises en avant.
 • Vous contribuez à déterminer le contenu des différents supports de communication et êtes responsable du suivi de A à Z des différentes actions de communication. Pour cela, vous travaillez en équipe avec les services centraux du MIT (Marketing Intelligence & Technology) et assurez également une gestion continue des bases de données.
 • Vous êtes proactif.ve et réactif.ve dans le suivi et l’organisation de nos événements pour les exposants et les visiteurs. Vous apportez votre aide sur tous les aspects liés à la communication.

Votre profil

 • Vous êtes titulaire d’un master en communication/marketing ou d’un diplôme en bachelier avec une expérience équivalente ;
 • Vous avez au moins 5 ans d’expérience tangible en communication/marketing dans un environnement professionnel. Une expérience dans le secteur et une affinité avec la communauté de l’art contemporain sont indispensables ;
 • Vous êtes bien organisé.e, structuré.e et capable de mettre en œuvre des campagnes et des actions axées sur des résultats. Vous suivez de près les résultats et les indicateurs clés de performance, ainsi que le budget prédéfini ;
 • Vous êtes résistant.e au stress et pensez pratique, vous faites avancer les choses et êtes flexible dans vos relations avec toutes les parties prenantes et les collègues ;
 • Vous avez une bonne dose de créativité et vous pensez “out of the box” ;
 • Vous avez le don de mettre sur pied des campagnes médiatiques réussies et vous respectez les délais serrés ;
 • Vous avez le sens du graphisme et vous êtes à l’aise avec la gestion de sites web, des outils comme InDesign et l’apprentissage de nouveaux outils numériques ;
 • Vous êtes parfaitement à l’aise dans le monde du numérique et des médias sociaux ;
 • Vous avez une plume fluide et une expérience en rédaction de textes ;
 • Vous avez l’esprit d’équipe, travailler ensemble pour atteindre un résultat est important pour vous et vous êtes toujours prêt.e à aider les autres ;
 • Vous parlez et écrivez couramment l’anglais et une des langues nationales (français ou néerlandais).

Nous vous offrons :

 • Une équipe passionnée et beaucoup de fun
 • Une opportunité stimulante et passionnante au sein d’une entreprise dynamique
 • Un accès permanent à l’enrichissement des connaissances grâce aux formations et à notre propre Académie en ligne
 • Une culture de l’objectivité, du positivisme et de l’ouverture d’esprit.
 • Une flexibilité basée sur la confiance – le travail doit être fait
 • Un système d’évaluation transparent selon le principe du feedback continu
 • Un travail varié avec un haut niveau d’autonomie
 • Un lieu de travail à Bruxelles avec la possibilité de travailler (partiellement) à domicile après une phase de démarrage.

______________________________________________

Intéressé.e ? Envoyez votre cv et votre lettre de motivation via ce lien avant le 10 août 2021.

Scroll to Top