NEWS | Art Brussels geannuleerd in april. Nieuwe data van 25 tot 28 juni 2020

Brussel – 13.03.2020

De nooit eerder geziene situatie met betrekking tot het COVID-19 virus, de groeiende ongerustheid over de publieke gezondheid en de daaruit voortvloeiende overmacht, dwingen Art Brussels ertoe om de editie, die eind april was gepland, te annuleren en om de data te herzien. Dit in samenspraak met en met het akkoord van het Internationale Selectie Comité.

 

Art Brussels 2020 zal nu doorgaan van donderdag 25 tot zondag 28 juni 2020.

 

Art Brussels kan rekenen op een trouwe achterban van galeries en bezoekers en onze eerste bezorgdheid bij het nemen van deze beslissing is dan ook om hun gezondheid, alsook die van het grote publiek, de partners en het personeel, te vrijwaren.

Art Brussels heeft de situatie op de voet gevolgd en gezien de groeiende lokale en wereldwijde bezorgdheid werd de beslissing genomen, volledig conform de recente aanbevelingen van de Belgische regering, om de verdere verspreiding van het virus in te dijken.

 

We willen graag iedereen van harte bedanken voor zijn en haar inzet, begrip en ondersteuning, en kijken er naar uit om de bezoekers te mogen verwelkomen op Art Brussels in juni.

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Scroll naar top